Người dân ở xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum được hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa sang nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai nhưng bị cán bộ xã thu lại 8 triệu đồng.

Báo Người Lao Động cho hay năm 2019, huyện Đăk Glei được cấp trên 145 tỷ đồng ($6.1 triệu) để thực hiện dự án “Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn,” và giao Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư và Xây Dựng huyện này làm chủ đầu tư dự án.

Theo đó, 71 gia đình ở thôn Đăk Bối thực hiện “tái định cư tại chỗ” và được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để sửa sang nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ, ông A Ai, công an viên của thôn (nay là bí thư chi bộ) đã thu lại của mỗi gia đình 8 triệu đồng và nộp lại cho UBND xã, với lý do để trả tiền san ủi mặt bằng khu “tái định cư tập trung” đã san ủi trước đó và hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ dân đã hiến đất làm khu tái định cư.

Các hộ dân cho biết trước khi được hỗ trợ tiền, ông Võ Văn Thừa (xã Mường Hoong) đã san ủi khu tái định cư tập trung cách nơi ở khoảng 400 mét, diện tích 8.520m2. Chính quyền địa phương cũng không tổ chức họp thôn để bàn thống nhất vị trí và góp tiền thuê san ủi. Biên bản họp thôn và hợp đồng san ủi đề ngày 26/11/2019, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng san ủi đề ngày 24/12/2019 là do xã Mường Hoong “làm giúp”, các thành phần liên quan của thôn chỉ ký, lưu hồ sơ.

Đến tháng 3/2023, sau khi người dân ý kiến, huyện Đăk Glei mới chỉ đạo thì cán bộ xã Mường Hoong trả thêm 71 hộ dân mỗi hộ 6 triệu đồng.

Hiện nay, khu tái định cư tập trung này người dân không đến ở với lý do không được họp để thống nhất vị trí. Vị trí này cũng không an toàn và không phù hợp với phong tục, tập quán; vị trí mới chưa có đường giao thông, nước sinh hoạt, điện thắp sáng…