Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018.

Theo dự thảo này, đến năm 2025, toàn bộ đường ngang dân sinh, lối đi tự mở qua đường sắt sẽ bị xóa sổ. Các doanh nghiệp cổ phần kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng hiện nay phải thống kê danh mục, theo dõi, cập nhật biến động liên quan đến đường ngang dân sinh qua đường sắt trên lý trình tuyến đường sắt quản lý; đồng thời phối hợp với UBND các địa phương thực hiện các biện pháp giám sát để không phát sinh, tiến tới xóa bỏ toàn bộ đường ngang dân sinh, theo Tin Tức TTXVN.

Tai nạn đường sắt xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn vì có độ dài và tải trọng rất lớn (Ảnh: Zing)

Cụ thể, đến năm 2020, các đơn vị quản lý đường sắt phải hoàn thành hồ sơ quản lý đối với các đường ngang dân sinh tự mở; đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí này; rà soát đường ngang dân sinh liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, đường bộ để điều chỉnh, lập kế hoạch thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ. Đến năm 2025 hoàn thành xóa bỏ toàn bộ các đường ngang dân sinh.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý, xóa bỏ, không để phát sinh đường ngang dân sinh, nhất là công tác phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động giao thông đường sắt và an toàn giao thông, lộ trình thực hiện. Đặc biệt, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh đường ngang tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Đức Huy