Ngày 19/1, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn đề xuất lập dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 613 hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao, cần di dời khẩn cấp, theo Đại Đoàn Kết. Cụ thể:

  1. Tại huyện Krông Bông có 17 hộ, gồm xã Hòa Phong 5 hộ, xã Cư Pui 12 hộ;
  2. Tại huyện Ea Súp có 596 hộ, gồm xã Ia Jlơi có 57 hộ, xã Ea Rốc có 58 hộ, xã Ya Tờ Một có 126 hộ và thị trấn Ea Súp có 355 hộ.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đề xuất xây dựng 7 dự án tại thôn 4, xã Hòa Phong; thôn Ea Bar và thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông; xã Ia Jlơi, xã Ea Rốc, xã Ya Tờ Mốt và thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp để di dời khẩn cấp 613 hộ dân ở khu vực lũ quét, sạt lỡ đất đến nơi ở mới an toàn.

Theo dự kiến của tỉnh Đắk Lắk, tổng kinh phí để xây dựng 7 dự án này là hơn 627 tỷ đồng, chủ yếu là kinh phí của Trung ương hỗ trợ.

Khôi Minh