Công ty cổ phần Cấp nước TP. Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của TP này sẽ tăng lên 11-20,8% so với mức giá hiện hành.

Cổng thông tin của Công ty CP cấp nước Đà Nẵng cho biết, Công ty này vừa có kiến nghị tăng giá nước gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của TP dự kiến mức tăng sẽ là từ 11-20,8% so với giá nước hiện hành.

Kiến nghị này Sở Tài chính đã có thông cáo gửi TP.

Theo đó, khu vực nông thôn, mức sử dụng dưới 10m3/tháng sẽ tăng từ 3.000 đồng/m3 hiện tại lên 3.400 đồng (tăng 13%); từ 10-20m3/tháng sẽ tăng từ 3.600 đồng/m3 lên 4.000 đồng (tăng 11%); từ 20-30m3/tháng tăng từ 3.600 đồng/m3 lên 4.100 đồng (tăng 14%) và trên 30m3/tháng, giá nước mới là 5.200 đồng/m3 (tăng 16%). 

Khu vực đô thị, giá nước sinh hoạt hộ dân cư dùng dưới 10m3/tháng tăng từ 4.000 đồng/m3 lên 4.500 đồng (tăng 12,5%); từ 10-20m3/tháng, giá nước tăng từ 4.800 đồng/m3 lên 5.400 đồng (tăng 12,5%); từ 20-30m3/tháng, giá nước tăng từ 4.800 đồng/m3 lên 5.800 đồng (20,8%); trên 30 m3/tháng, tăng từ 6.000 đồng/m3 lên 7.000 đồng (tăng 16,7%).

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vật chất, giá nước tăng từ 8.900 đồng/m3 lên 10.300 đồng (tăng 15,7%). Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tăng từ 13.500 đồng/m3 lên 15.700 đồng (16%). Giá nước trên đã bao gồm thuế VAT. 

Xã Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) giữ nguyên mức giá như cũ với hộ dân cư là 2.000 đồng/m3. Dân tộc thiểu số không thu tiền nước sinh hoạt dưới 15m3/hộ/tháng, nếu vượt thu theo đơn giá 2.000 đồng/m3.

Với kiến nghị điều chỉnh mức giá trên, đại diện Sở Tài chính TP. Đà Nẵng nói với Tuổi trẻ các mức giá trên phù hợp với khung giá quy định Bộ Tài chính về khung giá nước sạch sinh hoạt đô thị loại 1 đô thị (từ 3.500-18.000 đồng/m3). 

Còn phía Công ty CP Cấp nước TP Đà Nẵng giải thích do phí nguyên vật liệu, tiền lương, bảo hiểm, tiền điện sản xuất nước, khấu hao tài sản… nên dẫn đến việc phải tăng gái nước sạch.