Số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam là: 0235.350.8979; hòm thư điện tử là: [email protected]

Sở GD&ĐT Quảng Nam vừa có thông báo số 1561/TB-SGDĐT về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến những hoạt động giáo dục và đào tạo. Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT là 0235.350.8979; hòm thư điện tử là: [email protected]

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thông báo rộng rãi số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử đường dây nóng đến toàn bộ phụ huynh, học sinh và người dân trong địa bàn được biết để tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kiến nghị.

Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động ngành giáo dục của tỉnh Quảng Nam.

Thanh Tùng