Nhóm công nhân dựng cột bê tông viễn thông ở Nghệ An va vào đường dây điện 35KV làm 4 người bị điện giật tử vong. Trách nhiệm của người sử dụng lao động và chế của những công nhân này được nhận như thế nào? (Độc giả Phương Chi, Hà Tĩnh).

Theo thông tin được cung cấp, trường hợp này là tai nạn lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật lao động năm 2012.

Công nhân chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ như thế nào?
Ảnh minh họa.

Về trách nhiệm bồi thường với công ty sử dụng người lao động, theo Điều 144:

1. Thanh toán chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

Tuy nhiên, chưa xác định lỗi của công nhân hay phía công ty. Mức bồi thường thiệt hại từ người sử dụng lao động cho 4 công nhẫn sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Không có lỗi của người lao động bị tai nạn.

Theo khoản 3 Điều 145 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

Trường hợp 2: Tai nạn lao động do lỗi của người lao động.

Theo khoản 4 Điều 145 Bộ luật lao động năm 2012, nếu do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3.

Đồng thời, 4 công nhân thiệt mạng sẽ được hưởng chế độ tại khoản 1,2 Điều 145 và xảy ra 2 trường hợp đã tham gia hoặc chưa tham gia BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp 1: Công nhân đã tham gia bảo hiểm xã hội.

– Trợ cấp mai táng theo bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng

– Thân nhân của người lao động chết do tai nạn lao động hưởng trợ cấp theo Điều 67, 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp 2: Công nhân chưa đóng bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Thúy Quỳnh