Gia đình tôi cần thuê lao động tầm tuổi 13, 14 để làm nón lá truyền thống, công việc rất nhẹ nhàng. Vậy xin hỏi sử dụng lao động dưới 15 tuổi như vậy có vi phạm pháp luật không? (Phan Mạnh, Hà Nội).

Điều 164 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về việc sử dụng lao động dưới 15 tuổi như sau:

Thứ nhất, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Thứ hai, khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

– Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi.

– Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường của trẻ em.

– Đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

Thứ ba, không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Đồng thời, theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ nhàng được sử dụng người lao động dưới 15 tuổi như sau:

– Các nghề truyền thống: chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, làm giá đỗ, làm bánh đa (miến), làm bánh đa kế.

– Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he.

– Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo lục bình.

Như vậy, làm nón lá truyền thống là một trong số các công việc nhẹ có thể sử dụng người lao động từ 13 đến 15 tuổi. Việc sử dụng người lao động ở độ tuổi này bạn cần phải thực hiện theo các điều kiện đã trích dẫn ở trên.

Vũ Loan