Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện Cơ sở cai nghiện ma túy (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH) chi sai về tài chính hơn 3 tỷ đồng và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, 9 cá nhân liên quan.

Theo PLO đưa tin, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về quản lý, điều hành đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định Sở LĐ-TB&XH đã quản lý, điều hành Cơ sở cai nghiện ma túy chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến đến cơ sở này thực hiện sai quy định.

Công trình do Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư còn thiếu sót trong việc tổ chức nghiệm thu, thanh toán. Như, thanh toán không đúng so với bản vẽ thiết kế và thực tế thi công. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền nghiệm thu, thanh toán thừa hơn 49,5 triệu đồng.

Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy, thanh tra xác định trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, đơn vị đã thực hiện sai quy định với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Từ kết quả thanh tra thực tế, Chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Sở LĐ-TB&XH thu hồi hơn 49,5 triệu đồng đã thanh toán thừa; Kiến nghị Cơ sở cai nghiện ma túy thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng chi phụ cấp sai quy định; Đồng thời, hạch toán vào nguồn thu khác của đơn vị số tiền hơn 2,3 tỷ đồng từ nguồn thu công đoàn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 4 cá nhân ở Sở LĐ-TB-XH do thiếu sót trong quản lý, điều hành; kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 tập thể, 9 cá nhân vi phạm thiếu sót tại Cơ sở cai nghiện ma túy.