Ông Trương Quốc Lâm (Hà Nội) công tác ở một đơn vị sự nghiệp công lập có công việc đặc thù phải làm việc thứ Bảy, Chủ nhật. Ông Lâm hỏi, đơn vị có được thỏa thuận với công chức, viên chức trong biên chế để chọn ngày nghỉ trong tuần và đi làm vào thứ Bảy, Chủ nhật (không tính lương làm thêm giờ) hay không?Đối với người lao động theo hợp đồng ngắn hạn thì đơn vị có được thỏa thuận để hợp đồng làm việc cả vào thứ Bảy, Chủ nhật (tính lương bình thường) hay không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều 110 Bộ luật Lao động quy định, mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Về việc ông Trương Quốc Lâm hỏi, áp dụng quy định nêu trên, đối với đơn vị sự nghiệp công lập có công việc đặc thù phải làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đó có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày cố định khác trong tuần không phải là thứ Bảy, Chủ nhật nhưng phải ghi vào nội quy lao động, quy chế làm việc của đơn vị.

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đi làm thứ Bảy, Chủ nhật không được tính hưởng lương làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần vì ngày nghỉ hàng tuần đã được bố trí vào ngày cố định khác trong tuần. Nhưng nếu được huy động đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần cố định khác trong tuần thì được tính hưởng lương thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động, bao gồm các loại hợp đồng như hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, được hưởng chế độ ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ, tết và tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Do đó, đơn vị có thể thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động số ngày nghỉ hàng tuần của người lao động ít nhất là 1 ngày/ tuần và 4 ngày/tháng. Đơn vị có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động vào ngày Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác, theo Pháp Luật.

Ánh Tuyết