Chiều 31/1, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 vừa được công bố và sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3/2017.

Chiều ngày 31/1, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/ 3/ 2017.

Mục đích của kỳ thi THPT quốc gia

  • Dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
  • Cung cấp thêm thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.
  • Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh đại học và các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (những trường này được gọi chung là CĐ).

Tổ chức lượng bài thi THPT quốc gia

thi

Kỳ thi tổ chức 5 bài gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học (KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (KHXH).

Học sinh THPT muốn xét công nhận tốt nghiệp phải thi 4 bài gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Đối với chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT, thí sinh phải thi 3 bài gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp.

Đối với thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành có thể dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thời gian và hình thức thi

Thông tư không chỉ rõ ngày thi cũng như hình thức thi. Tuy nhiên, trong phương án thi THPT quốc gia được công bố vào đầu năm 2017 nêu rõ trừ Ngữ văn thi tự luận, 4 bài còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi thí sinh có mã đề riêng, làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Quy chế quy ước mỗi hội đồng thi có một mã riêng và được thống nhất trong toàn quốc. Việc lập danh sách để gán số báo danh cho thí sinh tại mỗi điểm thi được thực hiện theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh.

Phòng thi sẽ được sắp xếp theo từng bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh. Thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số điểm thi do giám đốc sở GD-ĐT quyết định. Thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí phòng thi riêng khi dự thi bài thi khoa học xã hội.

phương án thi

Nội dung: kỳ thi năm 2017 lấy kiến thức trong chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT.

Về tổ chức cụm thi: các thí sinh đăng ký dự thị tại tỉnh do sở GDĐT chủ trì

Đối tượng dự thi: người học hết chương trình trong năm tổ chức kỳ thi; người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT mấy năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi: thí sinh không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; thí sinh phải xếp loại ở lớp 12; hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém.

Riêng đối với người tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm nhưng phải đảm bảo các điều kiện: đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định trên.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN): gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

thông tin thi

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, điểm mới của quy chế này là các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, báo cáo Bộ kết quả tuyển sinh trước ngày 31/12 hàng năm. Thí sinh không bị giới hạn số nguyện vọng đăng ký. Từ năm 2018, trường phải công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm.

Mai Nhi (TH)

Xem thêm: