Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing Business 2018 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam nói chung tăng tới 81 bậc trong khi thời gian nộp thuế không giảm so với 1 năm trước.

Báo cáo của WB cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam xếp thứ 86/190 quốc gia (tăng 81 bậc so với báo cáo năm 2017), đây là năm thứ 4 liên tiếp, các cải cách về thuế của Việt Nam được ghi nhận trong Báo cáo Môi trường kinh doanh.

WB đã căn cứ vào một số các tiêu chí như: số giờ nộp thuế, số lần nộp thuế trong năm, tổng mức thuế suất trên lợi nhuận, chỉ số sau kê khai để đánh giá về chỉ số nộp thuế của các quốc gia.

Cũng theo đánh giá của WB, do Việt Nam có những nỗ lực trong việc cải thiện thủ tục nộp thuế nên hầu hết các chỉ số trên đều có sự cải thiện so với năm trước đó. .

Theo báo cáo, thời gian nộp thuế là 351h và bảo hiểm xã hội là 147h. So với năm trước đó, thời gian nộp bảo hiểm xã hội giảm 42h, thời gian nộp thuế không đổi. Theo đó, số lần nộp thuế trong năm của Việt Nam giảm 17 lần so với năm ngoái. Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận cũng ở mức 38,1%, giảm 1,3% so với năm 2017.

Về số lần nộp thuế trong năm với Việt Nam là 14 lần, giảm 17 lần (trong đó Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận trong báo cáo năm nay của Việt Nam cũng ở mức 38,1% (thuế 13,2%, bảo hiểm xã hội 24,8%), giảm 1,3% so với năm 2017, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,2%, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là 0,08%.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Báo cáo kết quả môi trường kinh doanh 2018 của WB chưa ghi nhận một số những cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế để giảm giờ nộp thuế mà Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế đã thực hiện trong năm 2015-2016. Tổng Cục Thuế cho hay, trên thực tế, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện chỉ còn 117 h/năm.

Đáp lại lời Tổng Cục Thuế, WB cho rằng, mặc dù báo cáo 2018 chưa đánh giá những cải cách để giảm giờ nộp thuế trong các năm 2015 – 2016, nhưng những cải cách mà ngành thuế đã và đang thực hiện góp phần tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian trong thực tế.

Theo WB, kết quả này đã khẳng định những nỗ lực cải cách hành chính, thể chế và công tác quản lý của ngành thuế trong những năm qua.

WB cũng khẳng định, ngành thuế Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuấn Anh