Hỏi: Do có việc bận phải đi công tác nên tôi chưa kịp đóng tiền điện, nước đúng quy định. Vậy xin hỏi chậm đóng tiền sau bao lâu thì bị cắt điện, nước và có phải chịu thêm tiền phí phát sinh không? (Duy Mạnh, Hà Nội)

Trả lời:

Trường hợp chậm đóng tiền điện

Theo Điều 23, Luật Điện lực 2012 quy định thanh toán tiền điện: Bên mua điện phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện theo biểu giá điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tiền điện được thanh toán tại trụ sở, nơi ở của bên mua điện hoặc tại địa điểm do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Tại khoản 6 của điều này cũng quy định thời gian thanh toán: Trường hợp bên bán điện thông báo 2 lần mà bên mua không trả tiền, thì sau 15 ngày (kể từ lần đầu tiên) có quyền ngừng cấp điện và báo trước 24 giờ.

Để được cấp điện trở lại, hộ gia đình, cá nhân cần đóng tiền điện tại công ty điện lực, hệ thống ngân hàng, kênh thanh toán online hoặc bất cứ địa điểm nào được ủy quyền thu tiền điện.

Ngoài số tiền điện phát sinh trong tháng, hộ gia đình, cá nhân còn phải đóng thêm phí cấp điện trở lại. Theo Quyết định 8474/QĐ-BCT năm 2014, mức phí này được quy định như sau:

  • Từ 0,4kV trở xuống: 81.000 đồng.
  • Trên 0,4kV đến 35kV: 222.000 đồng.
  • Trên 35kV: 344.000 đồng.

Trường hợp chậm đóng tiền nước

Theo Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định: Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ nếu khách hàng sử dụng nước không thanh toán tiền, vi phạm hợp đồng sau 5 tuần (kể từ khi có thông báo đến khách hàng về việc ngừng cấp nước).

Trường hợp chậm trả tiền nước quá 1 tháng so với thời hạn thanh toán, hộ gia đình phải trả cả tiền lãi cho đơn vị cấp nước.

Thế Tam (Tổng hợp)