Số tiền trên sẽ dùng trong việc phòng ngừa và ứng phó COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ở Việt Nam, trong đó có cả một số hoạt động trong khu vực.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) đã cam kết một khoản tiền ban đầu 3,9 triệu USD cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Mỹ tại Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó, bao gồm cả một số hoạt động trong khu vực, theo VOV.

Trong thông cáo phát ngày 21/5, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đây cũng là diễn biến mới phản ánh những hoạt động tích cực của phía Mỹ trong hợp tác y tế với Việt Nam.

CDC của Mỹ trong khi đó muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để nâng cao năng lực trong 5 lĩnh vực thiết yếu, gồm: Các hệ thống giám sát để nhanh chóng đón đầu các ổ dịch trước khi lan rộng; Mạng lưới phòng xét nghiệm để chẩn đoán chính xác bệnh và xác định mầm bệnh mới; Nâng cao năng lực của nhân viên y tế tuyến đầu để xác định, truy dấu và ngăn chặn các ổ dịch tại nguồn dịch; và các trung tâm Đáp ứng khẩn cấp để điều phối hiệu quả các nỗ lực ứng phó khi xảy ra nguy cơ.

Tờ Tuổi trẻ cho biết, thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, từ tháng 1/2020 CDC Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo đó, CDC Mỹ cho biết đã hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các hoạt động đáp ứng khẩn cấp, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và truyền thông về nguy cơ.

Ngoài ra CDC Mỹ đã làm việc cùng với Bộ Y tế Việt Nam và các cán bộ dịch tễ học đã được đào tạo để tiến hành điều tra ổ dịch nhằm thu thập, phân tích và phiên giải dữ liệu và góp phần vào việc đưa ra các quyết định dựa trên bằng chứng.

CDC Mỹ cũng tổ chức các khóa đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn, truy dấu người tiếp xúc và xét nghiệm và đảm bảo chất lượng.

Việc hỗ trợ hoạt động của CDC ở các nước nằm trong mục tiêu ứng phó y tế toàn cầu của tổ chức này, nhất là đối với tình hình COVID-19 hiện nay.

Quốc hội Mỹ đã thông qua trong Luật phân bổ ngân sách bổ sung cho chuẩn bị và ứng phó với virus Vũ Hán chủng mới với 300 triệu USD đã được cấp cho các hoạt động ứng phó trên toàn cầu của CDC Mỹ đối với COVID-19.