Trong số hơn 23 nghìn tỷ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, 18.000 tỷ sẽ được dùng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hơn 4.000 tỷ xây dựng khu tái định cư.

Sáng 27/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trình bày Tờ trình về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thiết kế sân bay Long Thành đã được phê duyệt. (Ảnh: Báo Dân trí)

Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án khoảng hơn 5.500 ha. Tổng  kinh phí để giải phóng, hoàn trả mặt bằng cho dự án là 23.049 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD), theo Dân trí.

Số tiền này được phân bổ gồm 18.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hơn 4.000 tỷ xây dựng khu tái định cư.

Cùng với đó, gần 480 tỷ đồng được dùng để tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 388 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống trong diện di dời và chịu ảnh hưởng.

Theo đề xuất của Chính phủ, cơ cấu vốn từ Ngân sách Trung ương là gần 22.000 tỷ (chiếm 95%),  5% còn lại là của địa phương nhưng sẽ được Trung ương ứng và tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả.

Theo Bộ GTVT, cần phải có cơ chế đặc thù trước khi triển khai dự án. Mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ với mức tương đương 4,5 tháng lương tối thiểu vùng theo từng thời kỳ như đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai.

Để triển khai cơ chế đặc thù này, cần cho phép UBND tỉnh Đồng Nai ứng trước phần vốn từ ngân sách Trung ương để triển khai đồng bộ các công trình theo kế hoạch được duyệt.

UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có trách nhiệm hoàn trả nguồn vốn ngân sách này.

Khôi Minh