Báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 20/10 Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư  Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự kiến đề án tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 -2020 cần khoảng 10,57 triệu tỷ đồng.

Theo vnexpress, ông Dũng có nhắc đến 10 nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế mà Chính phủ đề ra, quan trọng hàng đầu là cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Ngoài ra còn có cổ phần hóa, rút dần vốn nhà nước; bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định đang cản trở tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp luật thúc đẩy thị trường đất đai hoạt động hiệu quả…

Ông Dũng nêu lên 3 kịch bản tái cơ cấu kinh tế,  Cụ thể: Kịch bản 1 có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất 7,01%/năm,  kịch bản 2 là 6,86%/năm và kịch bản 6,55%/năm; lạm phát tương ứng là 3,5%; 4,5% và 5%. Và dự toán rằng sẽ tiêu tốn khoảng 10,57 triệu tỷ đồng theo giá thực tế.

Phụ trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là ông Vũ Hồng Thanh đề nghị phân tích và lựa chọn kịch bản phù hợp; báo cáo rõ sự kết hợp giữa các mục tiêu cụ thể nào nếu có sự kết hợp, đan xen giữa các kịch bản.

Đồng thời ông Thanh cũng cho rằng việc tái cơ cấu kinh tế giai đoạn  2011 – 2015 là chưa thực sự rõ nét và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng. Ảnh vnexpress.net
Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng. Ảnh vnexpress.net

Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng, từ đó mới có căn cứ để định ra kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới. Tái cơ cấu cần Tập trung phân bổ lại, khai thác hiệu quả các nguồn lực, loại bỏ cách tiếp cận theo hướng xin – cho; nhanh chóng khoanh vùng xử lý các vấn đề tồn đọng một cách kịp thời.

Ủy ban Kinh tế cũng có ý kiến cơ cấu lại cả cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán) trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Văn Nhanh

Xem thêm:

 

 

Từ Khóa: