Mới đây Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn đối ứng) 180 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án metro số 1 Hà Nội.

Nếu sau ngày 15/11/2017, Dự án mới được bổ sung vốn thì công tác chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ phải kéo dài sang Quý II/2018.

Được biết, dự án metro số 1, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 19.046 tỷ đồng (bao gồm phần vốn vay ODA 14.464 tỷ đồng, vốn đối ứng 4.582 tỷ đồng). Quy mô Dự án là đầu tư xây dựng mới khu Tổ hợp Ngọc Hồi với diện tích 158,1ha. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 – 2024.

Dự kiến công tác GPMB phải được hoàn thành trước năm 2019 để triển khai thi công xây lắp (bắt đầu từ 2018, hoàn thành năm 2024) với kinh phí là 2.300 tỷ đồng.

Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, hạng mục GPMB được bố trí kế hoạch 388,298 tỷ đồng (bao gồm: đã được bố trí từ năm 2015 về trước là 238,298 tỷ đồng, kế hoạch 2016 bố trí 150 tỷ đồng), đã giải ngân 383,691 tỷ đồng (bao gồm giá trị giải ngân từ năm 2015 về trước là 235,561 tỷ đồng, năm 2016 là 133,130 tỷ đồng và kế hoạch 2016 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân là 14,676 tỷ đồng).

Bộ GTVT cho biết, tính đến giữa tháng 9/2017, đã thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng 32ha/171ha khu Tổ hợp Ngọc Hồi và hoàn thành công tác đo đạc, kiểm điểm, lập hồ sơ đủ điều kiện để phê duyệt với giá trị là 250 tỷ đồng.

Theo đó, UBND huyện Thanh Trì đề nghị sớm bổ sung vốn (trước ngày 15/11/2017) cho công tác giải phóng mặt bằng và cam kết sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung trong tháng 01/2018. Nếu sau ngày 15/11/2017, Dự án mới được bổ sung vốn thì công tác chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ phải kéo dài sang Quý II/2018.

Do nguồn vốn đối ứng năm 2017 thấp so với nhu cầu, để Dự án có nguồn vốn thanh toán cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động rà soát, cân đối để ưu tiên điều hòa, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho Dự án từ các dự án khác; tuy nhiên, so với nhu cầu thì cần bổ sung cho Dự án khoảng 180 tỷ đồng.

Ngân Hà