Một trong những điểm mới được đưa vào dự thảo Luật Sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học là cho phép các trường thành lập doanh nghiệp, để tăng tốc chuyển giao nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. 

Tại Điều 14 của dự thảo Luật Sửa đổi lần này đã cho phép các cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp, công ty với mục đích nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng triển khai thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, theo Báo Tiền phong.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nếu để các nhà khoa học tự thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì hiệu quả không cao. Vì vậy cần phải có cơ chế doanh nghiệp để giúp đỡ họ chuyển tải kết quả nghiên cứu trong quá trình ứng dụng vào thực tế. Từ kết quả thương mại hóa sẽ thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm tòi, sáng chế nghiên cứu những lĩnh vực theo yêu cầu của thị trường, có thể bán được kết quả của mình.

Bà Phụng khẳng định, dự thảo Luật sửa đổi quy định, đấu thầu, đặt hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, không phân biệt loại hình cơ sở giáo dục đại học. Điều này mở ra cho toàn hệ thống được tiếp cận với ngân sách nhà nước một cách bình đẳng giữa trường công và trường tư. Đồng thời, những trường đào tạo có chất lượng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ quy định này.

Mô hình công ty trong trường đại học: Con đường tốt nhất đưa nghiên cứu vào ứng dụng cuộc sống (Ảnh: VietTimes)

“Bật đèn xanh” để trường đại học thành lập doanh nghiệp

Dự thảo lần này sửa 36/72 điều là các vấn đề cơ bản nhất thể hiện trong 4 chính sách lớn là mở rộng và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học, đảm bảo các trường được tự chủ sâu rộng hơn, tự chủ trên cả 3 phương diện:

Tổ chức bộ máy và nhân sự (trong một đơn vị giáo dục đại học với tư cách là một học viện thì cơ cấu thế nào, thiết chế, hội đồng trường thế nào để đảm bảo sự tự chủ và linh hoạt để thích ứng kịp thời với yêu cầu đào tạo nhân lực cho thị trường).

Bà Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, trong Luật Giáo dục hoặc Luật Giáo dục Đại học ở một số quốc gia đã cho phép các trường đại học được tự quyết định cơ cấu doanh nghiệp hoạt động và triển khai, ứng dụng các hoạt động khoa học – công nghệ ở trong trường, theo VOV.

Luật Giáo dục của Pháp quy định, các cơ sở giáo dục đại học được xác định cơ cấu của mình trên cơ sở nghị quyết của hội đồng quản trị.

Còn ở Nhật Bản, quy định trong trường đại học sẽ có các khoa nhưng trong trường hợp có lợi cho nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo thì có thể thành lập các tổ chức làm cơ sở cho việc nghiên cứu ngoài khoa.

Bà Vũ Thị Lan Anh cũng cho rằng, hiện nay tại Việt Nam, một số trường đại học đã có doanh nghiệp hoạt động và ứng dụng rất tốt sản phẩm khoa học – công nghệ, nghiên cứu của mình. Việc tăng cường chuyển giao tri thức từ trường ĐH vào cuộc sống sẽ là một giải pháp lớn, tạo đà phát triển cho chính mỗi trường ĐH,.

Ánh Tuyết