Gần 3 tháng qua, toàn bộ bác sĩ và nhân viên của các trạm y tế tại huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đang bị nợ lương do thiếu hụt nguồn tài chính.

Xác nhận với báo Dân Việt vào ngày 7/1, ông Nguyễn Chí Thuần – Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết khoảng 120 người gồm các y bác sĩ, nhân viên ở tất cả các trạm y tế xã trong toàn huyện chưa nhận được lương trong gần 3 tháng qua.

Nguyên nhân do có những phát sinh về chế độ phụ cấp cho cán bộ nhân viên xã bãi ngang ven biển, nguồn cấp từ đầu năm không đảm bảo chi cho cả năm nên cuối năm thiếu hụt, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đầm Dơi cho biết.

Theo tờ VnExpress, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau ngày 8/1 đã nhận được tờ trình của Sở Y tế về việc xin tạm ứng hơn 2,5 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi, nhằm chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ nhân viên tại các trạm y tế của huyện.

Nếu được chấp thuận, số tiền sẽ phân bổ hơn 290 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi, hơn 240 triệu đồng cho phòng khám, hơn 2 tỷ đồng còn lại chuyển cho các trạm y tế xã của huyện.

Ngoài ra, đại diện Sở Tài chính cho biết, cơ quan này sẽ họp trong hai ngày tới để xem xét; đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi phải báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm 2019, và chi tiết các khoản kinh phí đơn vị này mất cân đối.