Nhà đầu tư dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới và dự án nâng cấp, mở rộng QL3 rất muốn địa phương chốt phương án giảm giá để được tiến hành thu phí sau nửa năm trì hoãn.

Bộ GTVT vừa đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chính thức về phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã thống nhất với nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 – Km100 trước ngày 25/11/2017, để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo và dự kiến tổ chức thu phí trong tháng 12/2017.

Theo Bộ GTVT, trong điều kiện nguồn vốn nhà nước khó khăn, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 – Km100 đã được Thủ tướng chấp thuận cho phép đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 5/2017.

Phương án thu phí, vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn đã được UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tài chính thống nhất, đồng thời dự án đã hoàn thành và được nghiệm thu đưa vào khai thác nên đủ điều kiện thu giá dịch vụ để hoàn vốn.

Sau đó, để hỗ trợ người dân khu vực lân cận trạm thu phí, Bộ GTVT đã thống nhất với UBND tỉnh Thái Nguyên và nhà đầu tư xây dựng phương án giảm giá. Theo báo cáo của nhà đầu tư (Liên danh Cienco4 – Tuấn Lộc – Trường Lộc), đơn vị đã phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh và UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất phương án giảm giá dịch vụ cho các phương tiện của người dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và TP.Thái Nguyên.

Tuy nhiên, đến nay Bộ GTVT chưa nhận được văn bản chính thức của UBND tỉnh Thái Nguyên về phương án giảm giá dịch vụ để xem xét, hoàn thiện thủ tục triển khai thu giá dịch vụ hoàn vốn cho dự án.

Bộ GTVT lo ngại trường hợp dự án không được triển khai thu giá dịch vụ để hoàn vốn, hiệu quả tài chính dự án sẽ không đảm bảo, nguy cơ phá vỡ hợp đồng dự án, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, tác động tiêu cực đến môi trường dự án.

Trước đó, chủ đầu tư dự án đã có văn bản “kêu cứu” Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương xem xét chỉ đạo và có giải pháp triển khai thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức BOT.

Theo đó, phương án tài chính ban đầu, nhà đầu tư sẽ bắt đầu thu phí hoàn vốn từ đầu năm 2017, nhưng đến nay công tác này vẫn chưa được thực hiện.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới trên báo Giao thông, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này phải bỏ ra khoảng 16 tỷ đồng, tổng chi phí từ đầu năm 2017 đến nay khoảng 150 tỷ đồng.

Hoàng Minh (TH)