Ngày 28/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận cho biết Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu giá Cà Ná (xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận).

Theo phương án vừa được Bộ GTVT chấp thuận, đối tượng được ưu tiên giảm là các phương tiện xung quanh trạm và giảm mức tăng giá.

Trước đó, Bộ GTVT đã bác bỏ phương án giảm giá BOT Cà Ná được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình lên. Theo phương án này của TC ĐBVN, sẽ miễn giảm giá cho các phương tiện thuộc 3 xã xung quanh trạm giá là Cà Ná, Phước Minh, Phước Diêm, với mức giảm 100% đối với xe không kinh doanh, xe buýt có tuyến cố định trên địa bàn tỉnh, xe kinh doanh của các hộ thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng trạm giá. Giảm 50% đối với các xe sử dụng kinh doanh thuộc 3 xã trên.

BOT Cà Ná ưu tiên giảm giá vé cho “láng giềng gần”
Trạm BOT Cà Ná giảm phí theo mức ưu tiên (Ảnh Zing)

Theo Bộ Giao thông, phương án đề xuất của Tổng cục Đường bộ VN, đối tượng giảm giá, mức giảm giá và thứ tự ưu tiên giảm giá chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ tại tại văn bản 9996 về việc điều chỉnh hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức BOT và văn bản 11519 về xử lý các bất cập về mức giá sử dụng đường bộ tại các trạm BOT. Ngoài ra chưa tính toán, đánh giá tính khả thi về tài chính dự án khi điều chỉnh giảm giá và chưa làm rõ phạm vi được giảm giá (theo cự ly), theo Giao thông.

Bộ GTVT yêu cầu điều chỉnh phương án giảm theo hướng ưu tiên 1 làm giảm giá cho các phương tiện xung quanh trạm thu giá. Ưu tiên 2 là giảm mức tăng giá (hiện mức tăng giá vé đang dự kiến trong hợp đồng dự án là 18% trên 3 năm) và phải đảm bảo giá vé trên cùng tuyến đường có mức tương đồng.

Thống kê đến nay cho thấy có 491 phương tiện của người dân 3 địa phương trên nằm trong diện được miễn giảm giá. Sở GTVT Bình Thuận tiếp tục làm việc với các ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị phương án giảm giá cho người dân.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam danh sách 181 phương tiện của người dân xã Sông Lũy, Bình Tân và thị trấn Lương Sơn, đề nghị xem xét phương án giảm giá thu qua Trạm thu giá Km 1661+600 quốc lộ 1 (trạm Sông Lũy, xã Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận) vì cho rằng người dân địa phương chỉ đi vài km nhưng phải đóng phí toàn tuyến là không hợp lý.

Ngày 28/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận cho biết Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu giá Cà Ná (xã Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận).

Theo phương án vừa được Bộ GTVT chấp thuận, đối tượng được ưu tiên giảm là các phương tiện xung quanh trạm và giảm mức tăng giá.

Trước đó, Bộ GTVT đã bác bỏ phương án giảm giá BOT Cà Ná được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình lên. Theo phương án này của TC ĐBVN, sẽ miễn giảm giá cho các phương tiện thuộc 3 xã xung quanh trạm giá là Cà Ná, Phước Minh, Phước Diêm, với mức giảm 100% đối với xe không kinh doanh, xe buýt có tuyến cố định trên địa bàn tỉnh, xe kinh doanh của các hộ thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng trạm giá. Giảm 50% đối với các xe sử dụng kinh doanh thuộc 3 xã trên.

Theo Bộ Giao thông, phương án đề xuất của Tổng cục Đường bộ VN, đối tượng giảm giá, mức giảm giá và thứ tự ưu tiên giảm giá chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ tại tại văn bản 9996 về việc điều chỉnh hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức BOT và văn bản 11519 về xử lý các bất cập về mức giá sử dụng đường bộ tại các trạm BOT. Ngoài ra chưa tính toán, đánh giá tính khả thi về tài chính dự án khi điều chỉnh giảm giá và chưa làm rõ phạm vi được giảm giá (theo cự ly), theo Giao thông.

Bộ GTVT yêu cầu điều chỉnh phương án giảm theo hướng ưu tiên 1 làm giảm giá cho các phương tiện xung quanh trạm thu giá. Ưu tiên 2 là giảm mức tăng giá (hiện mức tăng giá vé đang dự kiến trong hợp đồng dự án là 18% trên 3 năm) và phải đảm bảo giá vé trên cùng tuyến đường có mức tương đồng.

Thống kê đến nay cho thấy có 491 phương tiện của người dân 3 địa phương trên nằm trong diện được miễn giảm giá. Sở GTVT Bình Thuận tiếp tục làm việc với các ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị phương án giảm giá cho người dân.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam danh sách 181 phương tiện của người dân xã Sông Lũy, Bình Tân và thị trấn Lương Sơn, đề nghị xem xét phương án giảm giá thu qua Trạm thu giá Km 1661+600 quốc lộ 1 (trạm Sông Lũy, xã Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận) vì cho rằng người dân địa phương chỉ đi vài km nhưng phải đóng phí toàn tuyến là không hợp lý.

Thanh Tùng