Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin – Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông ở tuổi 37.

Truyền thông trong nước đưa tin, Thủ tướng vừa ký ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, tháng 6/2019, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, đã được Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin khi mới 36 tuổi, trở thành Cục trưởng trẻ nhất Bộ TT-TT.

Tới tháng 2/2020, ông Nguyễn Huy Dũng được Bộ trưởng TT-TT điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Với quyết định bổ nhiệm vừa được ban hành từ 16/11, ông Nguyễn Huy Dũng chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ TT-TT khi 37 tuổi.