Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, phí sát hạch lái xe dự kiến sẽ tăng lên từ 10.000 – 50.000 đồng (tương ứng từ 10 – 15%) tùy hạng xe.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4) sát hạch lý thuyết tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, sát hạch thực hành từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F), sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng, sát hạch lái xe ôtô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng.

Mức thu phí sát hạch xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt thuộc trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Có thể bạn quan tâm: