Người tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT, không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác khi tham gia khám sức khỏe theo chế độ bảo hiểm, theo báo điện tử Chính phủ đưa tin.

Ngày 8/6, BHXH Việt Nam công bố Văn bản số 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình. Theo đó, hiện tại, khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên trong hộ gia đình.

Cụ thể, người tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ không phải photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 của Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã.

Thay đổi này sẽ được thông báo tới UBND cấp xã, Đại lý thu và các hộ gia đình trong tháng 6 này.

Trước đó, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015, quy định người dân bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHYT không những không tăng mà còn giảm tới 1,2 triệu người (giảm 15%), chủ yếu ở nhóm đối tượng trong các hộ gia đình, theo thông tin của Thời báo Tài chính Việt Nam.

Ngoài ra, việc bắt buộc người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình cũng gây khó khăn cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình, tạo nên công đoạn chuẩn bị giấy tờ và hậu kiểm phức tạp đối với cả người dân và cơ quan BHXH.

Xem thêm:

Phan A