Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hiện đang có đến 9 thứ trưởng, vượt 3 người so với quy định của luật Tổ chức Chính phủ.

Theo báo cáo của Chính phủ vừa gửi để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra, việc quản lý biên chế tại nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm; cơ cấu công chức chưa hợp lý, số lượng cấp phó ở một số đơn vị vượt quy định, còn mất cân đối về tỷ lệ giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, giữ hàm cấp với công chức tham mưu, giúp việc.

Cụ thể, theo quy định tại luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6). Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền, Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Kết quả thực hiện, vẫn có một số bộ vượt quá số cấp phó so với quy định. Tại thời điểm 30/9/2020, có 2 bộ có 3 thứ trưởng (ít hơn 2 so với quy định) là: Bộ KH-ĐT và Bộ TT-TT.

7 bộ, cơ quan ngang bộ có 4 thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1 so với quy định), gồm: Bộ Xây dựng; Bộ LĐ-TB-XH; Bộ Y tế; Bộ VH-TT-DL; Bộ GD-ĐT; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và Ủy ban Dân tộc.

8 bộ, cơ quan ngang bộ có 5 thứ trưởng và tương đương (bằng số quy định) gồm: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; Bộ KH-CN; Bộ TN-MT; Bộ GTVT; Văn phòng Chính phủ; và Thanh tra Chính phủ.

3 bộ có 6 thứ trưởng gồm: Bộ Ngoại giao (bằng số quy định); Bộ Nội vụ (vượt 1); Bộ NN-PTNT (vượt 1).

Có 2 bộ có 9 thứ trưởng (vượt 3) là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo báo cáo, số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ “chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về T.Ư”.