Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bán hồ sơ dự án cao tốc Bắc – Nam cho 40 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hong Kong, Trung Quốc…

Báo VnExpress thông tin, theo Vụ Đối tác công tư (Bộ Giao thông Vận tải), các ban quản lý dự án của Bộ đã phát hành 120 bộ hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư tại 8 dự án cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó có 26 nhà đầu tư trong nước, 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hong Kong, Trung Quốc…

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó vụ trưởng Vụ PPP cho biết, đến ngày 10/7 thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển sẽ kết thúc. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án cao tốc Bắc – Nam.

Đã có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài mua hồ sơ sơ tuyển 8 dư án cao tốc Bắc – Nam. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Báo Giao Thông cho biết, trong hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc – Nam, Bộ GTVT sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Cụ thể, năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 60% tổng số điểm (tương ứng với 60 điểm); năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 30% tổng số điểm (30 điểm) và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 10% tổng số điểm (10 điểm).

Khôi Minh (Tổng hợp)