Bộ GTVT vừa gửi kiến nghị dừng đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 3 (QL3) mới, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT.

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho phép dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức BOT, theo Báo Giao Thông.

Đầu năm 2016, Bộ Giao thông giao cho nhà đầu tư đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường mới Chợ Mới – Bắc Kạn dài khoảng 30km tại tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, hiện tuyến đường Chợ Mới – Bắc Kạn đầu tư theo hình thức BOT không khả thi về phương án tài chính (nguồn thu phí không đủ chi phí trả lãi vay, vận hành và bảo trì). Việc xây dựng kết hợp đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn vào dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện QL3 mới (đoạn Hà Nội -Thái Nguyên) dẫn đến đầu tư một nơi, thu phí một nơi sẽ không đảm bảo công bằng cho người sử dụng dịch vụ đường bộ.

“Nếu đầu tư thêm và tiến hành thu phí là chưa phù hợp với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14”, kiến nghị nêu rõ.

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho dừng triển khai hai dự án trên. Đồng thời, xem xét ưu tiên nguồn dự phòng vốn ngân sách Nhà nước trung hạn giai đoạn 2016-2020 để trả nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án xây dựng QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đã thực hiện xong, theo Báo Pháp Luật TP. HCM.

Bộ GTVT muốn dừng 2 dự án BOT trên QL3 do ‘đầu tư 1 nơi, thu phí 1 nơi’
Toàn cảnh QL3 mới Thái Nguyên – Chợ Mới. (Ảnh: Báo Giao Thông)

QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên dài gần 64 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn, các phương tiện có thể đi QL3 cũ hoặc theo tuyến đường BOT Thái Nguyên – Chợ Mới dài hơn 40km (hoàn thành năm 2017). Việc nghiên cứu khả thi dự án đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn dài 30km để nối tiếp với TP. Bắc Kạn.

Như Quỳnh