Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định không dự kiến áp dụng đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS. TS Bùi Hiền – đề xuất đang gây tranh luận rộng khắp những ngày qua.

Ngày 29/11, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, ý kiến của PGS.TS Bùi Hiền về cải tiến chữ Quốc ngữ chỉ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành Ngôn ngữ học.

Theo đó, Bộ GD-&T trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học. Tuy nhiên, để đưa một đề xuất liên quan đến vấn đề cải tiến chữ viết của ngôn ngữ quốc gia vào thực tế cần có sự thẩm định của các chuyên gia, ý kiến của các tầng lớp nhân dân và sự xem xét, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.

Ý tưởng cải cách chữ việt này đã gây ra phản ứng gay gắt trong thời gian qua (Ảnh: Thể thao văn hóa).

Vị đại diện cũng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Mới đây, thông tin về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền đã và đang gây xôn xao dư luận. Không ít người bày tỏ sự lo ngại nếu như đề xuất của PGS Bùi Hiền được các cơ quan chức năng đồng ý áp dụng rộng rãi.

Thanh Thanh