Theo tờ trình của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, học sinh THCS sẽ được miễn học phí, lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký Tờ trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục hiện hành với một số nội dung thay đổi

Dự thảo đã căn cứ vào thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay căn cứ vào yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục THCS và phân luồng.

Trên cơ sở đó, dự thảo đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí là học sinh THCS trong hệ thống trường công lập hiện hành.

Riêng các cơ sở ngoài công lập, các trường chất lượng cao thì được phép chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí.

Cũng trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho rằng: Nhìn chung lương giáo viên còn quá thấp, đặc biệt là nhà giáo ở bậc giáo dục mầm non và phổ thông. Vì vậy, cần phải có cơ chế, chính sách tháo gỡ vấn đề này.

“Điều 81 quy định về tiền lương ghi rõ: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Thanh Thanh