Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi THPT quốc gia năm 2018, sẽ bắt đầu muộn hơn 3 ngày so với năm 2017, kéo dài từ 25 đến 27/6. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất là ngày 11/7/2018.

Ngày 16/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Theo đó, thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia từ 1/4 đến ngày 20/4. Trước ngày 3/6, thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi, sau đó trả giấy báo dự thi cho thí sinh vào trước ngày 7/6.

Đến chiều 24/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Ngày thi đầu tiên 25/6, thí sinh sẽ làm bài hai môn Văn, Toán. Ngày tiếp theo, các em làm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ. Sáng 27/6, thí sinh sẽ thi bài thi Khoa học xã hội, chiều dự phòng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Lịch thi cụ thể như sau:

Công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018 trước 11/7
So với năm 2017, lịch thi năm nay muộn hơn 3 ngày. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX có thể chọn dự thi cả bài Ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp, nhưng không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23/6/2018. Bên cạnh đó, thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Muốn tốt nghiệp phải thi đủ hai bài thi tổ hợp

Theo quy định tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm hai bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả hai bài, nếu bỏ một sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, với những thí sinh vi phạm, thay vì tước quyền vào học các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo thì năm 2018, những thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

11/7 công bố điểm thi THPT quốc gia

Cách chấm điểm bài thi THPT quốc gia năm 2018 theo thang điểm 10 và điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân giúp kết quả thi được chính xác, công bằng.

Về việc công bố kết quả thi, hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất ngày 11/7/2018. Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 15/7/2018.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 17/7/2018. Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức chậm nhất ngày 31/7/2018.

Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm QLT và gửi qua địa chỉ email quy định.

Ánh Tuyết