Bộ Công an đề xuất cho cảnh sát giao thông (CSGT) mặc thường phục để giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm.

Theo VnExpress, nội dung trên được nêu trong dự thảo lần 2 thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Dự thảo đang được Bộ Công an lấy ý kiến trong hai tháng, từ giữa tháng 10.

Bộ Công an còn dự kiến, cảnh sát giao thông được quyền ra hiệu dừng phương tiện trên đường để kiểm soát trong 4 trường hợp.

Thứ nhất, cảnh sát trực tiếp hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện hành vi trái pháp luật.

Thứ hai, cảnh sát khi thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch xử lý theo chuyên đề đã được phê duyệt.

Hai trường hợp còn lại là khi có văn bản đề nghị của đơn vị có thẩm quyền hoặc có tin báo, phản ánh sai phạm.

Lúc này, cảnh sát giao thông được quyền kiểm soát giấy tờ của người điều khiển phương tiện và giấy tờ tùy thân của những người có mặt trên phương tiện đó.