Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công an để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong thời gian 2 tháng.

Dự thảo đưa ra hàng loạt điều khoản quy định về ứng xử của công an trong nội bộ; ứng xử với nhân dân, ứng xử với người vi phạm pháp luật và ứng xử trên không gian mạng…

Trong đó dự thảo có đoạn: “Công an không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc trừ trường hợp phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác”.

Còn về ứng xử trên không gian mạng, công an phải tìm hiểu kỹ về người định kết bạn, hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn định tham gia. Quản lý, kiểm soát danh sách bạn bè, không kết bạn hoặc hủy kết bạn (nếu đã kết bạn) với những đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ quan điểm được cho là ‘sai trái, thù địch’.

Có thể bạn quan tâm: