Một bộ phận Cảnh sát giao thông (CSGT) được mặc thường phục để vận hành, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện người vi phạm giao thông rồi báo cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để xử lý.

Bộ Công an vừa ban hành văn bản hợp nhất số 12 quy định nhiệm vụ, quyền hạn quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Theo đó, trong tuần tra, kiểm soát, CSGT được quyền dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, kiểm soát người và xe, giấy tờ của người điều khiển xe, giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của người trên xe đang kiểm soát theo quy định…

Trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, CSGT được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục để vận hành, sử dụng thiết bị kỹ thuật giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Khi phát hiện vi phạm, CSGT mặc thường phục phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định.

CSGT được sử dụng công khai hoặc hóa trang các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các tuyến giao thông đường bộ để phát hiện, ghi thu hành vi vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Có thể bạn quan tâm: