Tổng cục Đường bộ cho rằng trạm thu phí là cách gọi “phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp đồng tình”.

Tổng cục Đường bộ đề xuất bỏ cách gọi "Trạm thu giá", dùng lại tên cũ
Tổng cục Đường bộ đề xuất chuyển lại tên cũ trạm thu phí. (Ảnh: Zing)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải GTVT) việc đổi tên gọi Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thành Trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ.

Trạm thu phí ở các dự án đường được gọi tên là Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ km (lý trình) quốc lộ (tên quốc lộ). Ở các dự án cầu gọi là Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu, dự án hầm được đặt là Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hầm.

Trạm thu phí là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.

Tên gọi này được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, phù hợp với quy định tại Điều 51 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Theo VnExpress, Tổng cục Đường bộ khẳng định đây là cách gọi “phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp đồng tình chấp thuận”.

Tổng cục Đường bộ đề xuất bỏ cách gọi "Trạm thu giá", dùng lại tên cũ
Một số trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là “Trạm thu giá”. (Ảnh: Zing)

Trước đó, một số trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là “Trạm thu giá” khiến dư luận không đồng tình.

Cuối tháng 5, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục ĐBVN nghiên cứu đổi tên Trạm thu giá đường bộ.

Ngày 4/6, tại kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu giữ nguyên tên gọi Trạm thu phí như trước đây và bỏ tên gọi Trạm thu giá.

Hoàng Minh