Tôi muốn hỏi, nếu 1 người đàn ông biết mình bị HIV mà vẫn phạm tội hiếp dâm thì sẽ bị xử lý như thế nào? 

Khoản 3, Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Có tổ chức; nhiều người hiếp một người; phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người; gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội hoặc làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Căn cứ vào câu hỏi trên, hành vi của đối tượng đã phạm vào điểm e, khoản 3, Điều 112 đã nêu.

Quy định này được hiểu là chỉ cần người phạm tội biết bản thân có HIV mà vẫn cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm là sẽ phạm vào điểm này chứ không cần phải có hậu quả nạn nhân sẽ bị lây nhiễm HIV.

Như vậy, đối tượng biết mình bị HIV mà vẫn phạm tội hiếp dâm thì sẽ đối diện với mức phạt tù thấp nhất là 20 năm và cao nhất là tử hình.

Đức Huy