Hỏi: Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa được cấp lại. Vậy xin hỏi khi đi khám bệnh tôi có được bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán tiền BHYT không và nếu được tôi cần chuẩn bị những thủ tục nào? (Thúy An, TP. HCM).

Trả lời:

Theo Điều 18 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

  • Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.
  • Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.
  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
  • Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.

Như vậy, trong trường hợp bị mất thẻ thì bạn phải đến cơ quan BHXH để làm thủ tục và sẽ nhận được giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT. Trong thời gian này, khi đi khám bệnh bạn chỉ cần xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh sẽ được hưởng BHYT theo quy định.

Trường hợp chưa làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT mà vẫn đi khám bệnh thì bạn phải tự thanh toán các chi phí tại cơ sở khám chữa bệnh và lấy hóa đơn về thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thành phần hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT gồm:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.
  • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung các loại Giấy tờ chứng minh (nếu có).
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thế Tam (Tổng hợp)