Em ký hợp đồng lao động cho 1 công ty Hàn Quốc từ tháng 8/2015 – 8/2018 và hiện giờ em đang mang thai tuần thứ 15. Tuần trước công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mặc dù chưa thống nhất được nội dung biên bản đánh giá chất lượng làm việc. Em muốn hỏi việc làm đó của công ty có đúng hay không và em phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân? 

Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, công ty chỉ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn khi có một trong các căn cứ nêu trên và phải tuân thủ về thời hạn báo trước.

Căn cứ các quy định nêu trên thì công ty không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với bạn khi không có một trong những căn cứ nêu tại Khoản 1 Điều 37.

Vì vậy, bạn có thể không đồng ý và làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động thương binh – xã hội để yêu cầu giải quyết. Trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận/huyện nơi công ty có trụ sở.

Thanh Minh (TH)