UBND và Sở Y tế TP. HCM đã yêu cầu Bệnh viện Mắt thành phố bồi hoàn số tiền hơn 395 tỷ đồng chênh lệch thu – chi tại khoa kỹ thuật cao, nộp lại gần 57 tỷ đồng liên quan đến truy thu thuế và xử phạt hành vi kê khai sai. 

Theo Báo Tuổi Trẻ, UBND TP. HCM đã có văn bản liên quan đến kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại khoa khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Mắt.

Sở Y tế thành phố có trách nhiệm đề xuất hướng xử lý, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế, Tài chính sớm ban hành khung giá khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu kỹ thuật cao tại các cơ sở y tế công lập. Đồng thời, kiểm tra giám sát Bệnh viện Mắt trong việc thực hiện công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 28/12.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP. HCM, trước đó, đoàn Thanh tra đã kết luận Bệnh viện Mắt TP. HCM thực hiện được 4/5 nội dung được yêu cầu. Điển hình là việc chấm dứt việc chi tiền cho các bác sĩ ở phòng mạch giới thiệu bệnh nhân đến bệnh viện phẫu thuật; xử lý số tiền gần 3 tỷ đồng chi không đầy đủ hóa đơn tại khoa kỹ thuật cao; chấn chỉnh việc thực hiện chi tiền công cho bác sĩ phẫu thuật đúng quy định và chấm dứt việc mở hai hệ thống sổ sách kế toán riêng…

Ngoài ra, kết quả thanh tra thuế còn xác định Bệnh viện Mắt phải nộp lại số tiền gần 57 tỷ đồng. Trong đó có trên 38 tỷ tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 10 tỷ chậm nộp thuế và xử phạt hành vi kê khai sai với số tiền trên 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền hơn 395 tỷ tiền chênh lệch thu – chi tại khoa kỹ thuật cao (trong tổng thu hơn 1.000 tỷ đồng). Đây là số tiền phát sinh từ tài sản nhà nước nhưng bệnh viện không nhập vào báo cáo tài chính của đơn vị mà lập thu chi riêng.

Bên cạnh việc truy thu, có 6 cá nhận bị kiểm điểm là ông Trần Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt) và bà Đinh Thị Liễu (Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế); bà Đinh Thị Hoài Thanh (nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch tài chính); ông Lê Hoài Cảm (nguyên Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ); ông Trần Minh Thái (Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ) và ông Võ Thanh Hùng (nguyên Trưởng phòng kế toán).

Minh Tú (Tổng hợp)