Khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, không ít người tham gia giao thông “quên mang” giấy tờ xe. Lỗi này xử phạt khác với việc “không có” giấy tờ xe thế nào?

Vi phạm liên quan đến giấy tờ xe (bao gồm giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới) là trường hợp thực tế người tham gia giao thông thường mắc phải, song khi khi bị xử lý vi phạm thì có không ít người nhầm lẫn giữa 2 mức phạt “quên mang” và “không có” giấy tờ xe, theo Dân Việt.

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì người lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: Đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (quy định tại Điều 59 của Luật này).

Đối với Giấy chứng nhận bảo hiểm xe thì hành vi “quên mang” và “không có” xử lý mức phạt như nhau nhưng đối với Giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe thì mức phạt đối với 2 hành vi này khác nhau.

Các mức phạt quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

STT Lỗi vi phạm Mức phạt
Quên mang Không có
1 Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới – Mô tô, xe máy: 80.000 – 120.000

– Ô tô, máy kéo: 400.000 – 600.000

2 Giấy đăng ký xe – Mô tô, xe máy: 80.000 – 120.000

– Ô tô, máy kéo: 200.000 – 400.000

– Xe máy chuyên dùng: 100.000 – 200.000

– Mô tô, xe máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng: 300.000 – 400.000

– Ô tô: 2.000.000 – 3.000.000

3 Giấy phép lái xe – Mô tô: 80.000 – 120.000

– Ô tô, máy kéo: 200.000 – 400.000

– Mô tô (< 175cm3): 800.000 – 1.200.000

– Mô tô (> 175cm3), ô tô, máy kéo: 4.000.000 – 6.000.000

Hoàng Kỳ