Kỳ thi THPT quốc gia năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm trước nhưng có một số điểm mới, chủ yếu nằm ở khâu đề thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/6. Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có một số điểm mới, chủ yếu nằm ở khâu đề thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, theo VTC.

Một số điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay như sau:

1. Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và 12

Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, chủ yếu là lớp 12, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc.

2. Rút ngắn thời gian chờ giữa các môn thi trong bài tổ hợp

Năm nay, Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi trong bài thi tổ hợp còn 10 phút. Năm 2017, thời gian chuyển tiếp là 20 phút. Điều chỉnh này vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh bất cập có thể xảy ra.

3. Điểm thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân; điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

4. Mỗi thí sinh chỉ có một phiếu trả lời trắc nghiệm

Năm nay, mỗi thí sinh chỉ có duy nhất một phiếu trả lời trắc nghiệm nên thí sinh cần đặc biệt cẩn thận trong việc tô mã đề, mã dự thi để tránh các sai sót.

5. Bỏ một bài thi tự chọn sẽ không được xét tốt nghiệp

Đối với các thí sinh đã đăng ký dự thi (ĐKDT) cả 2 bài tổ hợp KHTN và KHXH, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT thì phải thi đầy đủ 2 bài thi này.

6. Xây dựng quy luật phát đề thi cho thí sinh

Điểm mới là Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng quy luật phát đề cho thí sinh (nhất là với các Bài thi trắc nghiệm được quy định trong hướng dẫn thực hiện quy chế), để đảm bảo công bằng, khách quan với các thí sinh.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi

Bộ GD-ĐT tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác tổ chức thi, đăng ký dự thi, tổ chức thi, ra đề thi và chấm thi. Nâng cấp phần mềm chấm thi trắc nghiệm nhằm tăng độ tính chính xác, khách quan trong chấm thi.

Minh Tú