Hỏi: Khi tham gia giao thông, nếu xe máy hoặc ôtô gặp tai nạn, hư hỏng, tôi nên làm gì để được nhận bảo hiểm. Đồng thời, những trường hợp nào không được bồi thường? (Quang Thắng, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 và Điều 13 Nghị định 103/2008, chủ phương tiện ôtô, xe máy phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và sẽ nhận được bồi thường khi xảy ra tai nạn nếu không thuộc 6 trường hợp sau:

 1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.
 2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
 3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
 4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 6. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định 103/2008, để được nhận tiền bảo hiểm cho phương tiện, bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 1. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe.
 2. Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người và tài sản.
 3. Tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo hồ sơ để được hưởng bồi thường.

Ngoài ra, mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 4 Thông tư 126/2008/TT-BTC:

 • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
 • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 30.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
 • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do ôtô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Hoa Liên (Tổng hợp)