Hỏi: Trước đây tôi làm việc ở một công ty kinh doanh, nay đã nghỉ làm ở nhà làm nội trợ, bây giờ tôi muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có những cách nào và mức đóng ra sao? (Nguyễn Ngọc, Hà Nội)

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì có 6 cách mà người lao động có thể áp dụng đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Vì vậy, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  • Đóng hàng tháng.
  • Đóng 3 tháng một lần.
  • Đóng 6 tháng một lần.
  • Đóng 12 tháng một lần.
  • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.
  • Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

– Đóng hàng tháng = 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 27,8 triệu đồng).

– Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần = 22% mức thu nhập tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

– Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)