5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng hạn chế hoạt động xe máy, ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn để chống ùn tắc…

Chính phủ nêu yêu cầu trên tại Nghị quyết tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, ngày 5/4.

Cụ thể theo báo VnExpress, 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM được giao tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm 2030; nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường, và nhằm hạn chế số lượng xe cơ giới vào địa bàn.

Cơ quan chuyên môn các thành phố tham mưu, ban hành nghị quyết ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; phấn đấu năm 2030 đạt 30-35% khối lượng vận tải hành khách.

Bộ Công an được giao lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông để xử lý các vi phạm hành chính; xây dựng quy chuẩn về hệ thống giám sát, xử lý vi phạm giao thông để thống nhất áp dụng toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm: