Thông tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, trong tháng 9/2019 sẽ có 05 chính sách về tiền lương chính thức có hiệu lực.

Quy định mức thù lao tối đa của giáo viên, người dạy nghề đào tạo trình độ sơ cấp

Báo Người Lao Động đưa tin, Thông tư 40/2019/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Theo đó, mức thù lao cho giáo viên dạy nghề sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được quy định như sau:

Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo của Nhà nước: Áp dụng mức tiền lương và cáckhoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng;

Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ, công chức quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học)…

Giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp có hệ số lương cao nhất là 8,0

Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2019.

Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 12, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và giáo viên giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BNV và Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH , được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Giảng viên GDNN cao cấp hạng I từ hệ số lương 6,20 đến 8,00; giáo viên GDNN hạng I từ hệ số lương 5,75 đến 7,55;

– Giảng viên GDNN chính hạng II và giáo viên GDNN hạng II từ hệ số lương 4,40 đến 6,78;

– Giảng viên, giáo viên GDNN lý thuyết hạng III từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

– Giảng viên, giáo viên GDNN thực hành hạng III từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;

– Giáo viên GDNN hạng IV từ hệ số lương 1,86 đến 4,89.

 Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư 10/2019/TT-BNV  hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, có hiệu lực thi hành ngày 20/9/2019.

Theo đó, đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV được chuyển xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV, cụ thể:

Ảnh minh họa.

– Đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương: Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006);

– Đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên văn thư và tương đương: Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007);

– Đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên: Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008).

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Cùng thông tin, báo Dân Trí cho biết, theo thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có hiệu lực thi hành từ ngày 8/9/2019.

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2019.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng sau khi điều chỉnh từ ngày 1/7/2019 cụ thể như sau:

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, trợ cấp: 1.891.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, trợ cấp: 1.977.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, trợ cấp: 2.064.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, trợ cấp: 2.150.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, trợ cấp: 2.235.000 đồng/tháng.

Xác định nguồn kinh phí tăng lương năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp

Trên cơ sở điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2019, Thông tư 46/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 6/9/2019) đã quy định nguồn kinh phí tăng lương.

Ảnh minh hoạ.

Trường hợp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập:

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có).

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện đến mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng).

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao…

Video xem thêm: Chính quyền Trump sắp cứng rắn với Trung Quốc về tự do tín ngưỡng?

videoinfo__video3.dkn.tv||6e0ba4d0f__

Ad will display in 09 seconds