Trong bối cảnh Trung Quốc siết phòng dịch, khoảng 4.000 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn và 1.500 xe hàng nằm chờ thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo lãnh đạo ngành Công Thương Lạng Sơn, số lượng xe hàng ùn ứ ở cửa khẩu tăng cao trong khoảng nửa tháng nay. Đơn cử cửa khẩu Chi Ma đang tồn khoảng 700 xe, song mỗi ngày chỉ xuất, nhập được từ 60 đến 80 xe.

Cửa khẩu Tân Thanh tồn hơn 2.000 xe, hiện bình quân mỗi ngày chỉ thông quan được khoảng 200 xe thay vì 300 xe như trước đây. Còn ở cửa khẩu Hữu Nghị đang tồn khoảng 1.000 xe.

Thống kê của địa phương cho thấy xe hàng chủ yếu chở hoa quả từ miền Trung và miền Nam. Mỗi xe khi lên đến cửa khẩu “nhanh nhất cũng phải 10 ngày mới thông quan được”. Tỉnh Lạng Sơn đã khuyến cáo các doanh nghiệp, tài xế về tình trạng xe hàng ùn ứ song hàng ngày các xe hàng vẫn lên biên giới.

Lạng Sơn có 12 cửa khẩu, hiện tại chỉ 4 cửa khẩu thông quan và chủ yếu tập trung ở Tân Thanh, Hữu Nghị.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái: Tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), việc xuất nhập khẩu tại cầu phao tạm km 3+4 và cầu Bắc Luân 2 vẫn diễn ra, song từ tuần vừa qua “tốc độ chậm dần”

vị này nói: “Một xe hàng phải mất từ 15 đến 20 phút mới thông quan được thay vì 5 đến 10 phút như trước đây. Mỗi ngày tại cầu phao tạm 3+4 xuất được từ 150 đến 200 xe, còn tại cầu Bắc Luân 2 khoảng 100 xe. Hai khu vực này đang tồn khoảng 1.500 xe hàng, chủ yếu là nông sản, hải sản. Mỗi xe hàng lên đây phải đỗ từ 5 đến 7 ngày mới xong”

Hồi tháng 8 vừa qua, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam cũng ùn ứ tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh. Nguyên nhân là Trung Quốc tăng cường kiểm tra, khử trùng hàng hóa, phương tiện vận chuyển từ vùng dịch của Việt Nam. Đồng thời, họ cũng siết chặt quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa… khiến thời gian thông quan kéo dài.

Trong bối cảnh Trung Quốc siết phòng dịch, khoảng 4.000 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn và 1.500 xe hàng nằm chờ thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo lãnh đạo ngành Công Thương Lạng Sơn, số lượng xe hàng ùn ứ ở cửa khẩu tăng cao trong khoảng nửa tháng nay. Đơn cử cửa khẩu Chi Ma đang tồn khoảng 700 xe, song mỗi ngày chỉ xuất, nhập được từ 60 đến 80 xe.

Cửa khẩu Tân Thanh tồn hơn 2.000 xe, hiện bình quân mỗi ngày chỉ thông quan được khoảng 200 xe thay vì 300 xe như trước đây. Còn ở cửa khẩu Hữu Nghị đang tồn khoảng 1.000 xe.

Thống kê của địa phương cho thấy xe hàng chủ yếu chở hoa quả từ miền Trung và miền Nam. Mỗi xe khi lên đến cửa khẩu “nhanh nhất cũng phải 10 ngày mới thông quan được”. Tỉnh Lạng Sơn đã khuyến cáo các doanh nghiệp, tài xế về tình trạng xe hàng ùn ứ song hàng ngày các xe hàng vẫn lên biên giới.

Lạng Sơn có 12 cửa khẩu, hiện tại chỉ 4 cửa khẩu thông quan và chủ yếu tập trung ở Tân Thanh, Hữu Nghị.

theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái: Tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), việc xuất nhập khẩu tại cầu phao tạm km 3+4 và cầu Bắc Luân 2 vẫn diễn ra, song từ tuần vừa qua “tốc độ chậm dần”

vị này nói: “Một xe hàng phải mất từ 15 đến 20 phút mới thông quan được thay vì 5 đến 10 phút như trước đây. Mỗi ngày tại cầu phao tạm 3+4 xuất được từ 150 đến 200 xe, còn tại cầu Bắc Luân 2 khoảng 100 xe. Hai khu vực này đang tồn khoảng 1.500 xe hàng, chủ yếu là nông sản, hải sản. Mỗi xe hàng lên đây phải đỗ từ 5 đến 7 ngày mới xong”

Hồi tháng 8 vừa qua, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam cũng ùn ứ tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh. Nguyên nhân là Trung Quốc tăng cường kiểm tra, khử trùng hàng hóa, phương tiện vận chuyển từ vùng dịch của Việt Nam. Đồng thời, họ cũng siết chặt quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa… khiến thời gian thông quan kéo dài.