Theo thống kê, ĐH KHXH&NV (ĐHQG Tp.HCM), ĐH Sư phạm (Hà Nội, Tp.HCM), ĐH Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí tuyên truyền là 4 trường lấy điểm chuẩn cao nhất cho các ngành học khối C năm 2017.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Tp.HCM)

Năm 2017, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Tp.HCM) có điểm trúng tuyển các ngành khối C như sau: Văn học 24,5; Báo chí 27,25; Lịch sử 22,5; Nhân học 22,25; Triết học 21,5; Địa lý 24,75; Xã hội học 24,25.

Trường ĐH Sư phạm (Hà Nội, Tp.HCM)

Nhiều năm qua, các ngành Sư phạm (SP) khối C luôn giữ điểm chuẩn nằm trong top cao nhất. Chẳng hạn, năm 2017 khối C các ngành SP Hà Nội: SP Địa lý 22; SP Lịch sử và SP Ngữ văn cùng mức điểm 21,5; SP Giáo dục chính trị 20,5. Điểm chuẩn các ngành đào tạo cử nhân là Cử nhân Lịch sử 19, Việt Nam học 18…

ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cũng định điểm trúng tuyển ngành SP Ngữ văn khối C là 32,25; SP Lịch sử 29,75.

Trong khi đó, điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Tp.HCM năm 2017 như sau: SP Lịch sử với 24 điểm; SP Ngữ văn 25,25; SP Địa lý 23,5 và SP Giáo dục chính trị 22,5.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Kì tuyển sinh năm 2017, trường ĐH Văn hóa Hà Nội tuyển sinh các khối C, D, R. Điểm chuẩn khối C “nhỉnh” hơn các khối còn lại từ 1,5-3 điểm. Ngành Việt Nam học khối C (25,5 điểm), D (22,5 điểm); Luật khối C (24,5 điểm), khối D (21,5 điểm); Báo chí khối C (24,5 điểm), khối D (21,5 điểm); Văn hóa du lịch khối C 24 điểm và khối D 21 điểm.

Học viện Báo chí tuyên truyền

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2017 như sau: Triết học khối C (20,5), khối D1 (20,5); Chủ nghĩa xã hội khoa học (20,5); Kinh tế chính trị C (22,75), D (22,5); Lịch sử Đảng (34,75); Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (22,5); Tư tưởng Hồ Chí Minh (20,75); Xuất bản C (24,25).

Nhìn chung, chỉ tiêu tuyển sinh khối C của các trường Đại học không nhiều. Trong khi đó, điểm chuẩn khối C vẫn thường cao hơn so với khối khác.

Theo các chuyên gia tuyển sinh cho biết, với khối C thí sinh đang ngày càng có nhiều ngành hơn để lựa chọn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thí sinh có quyền dễ dãi mà cần cân nhắc kỹ khi chọn ngành.

Khôi Minh (TH)