Hỏi: Vừa qua trụ sở công ty tôi xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại vật chất lớn, vậy trong trường hợp này thì công ty có được đề nghị gia hạn nộp thuế không và nếu được thì cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào? (Trần Hoàng, TP. HCM).

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thuộc một trong 4 trường hợp sau:

– Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

– Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

– Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

– Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế thì phải gửi hồ sơ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Với trường hợp công ty của bạn bị thiệt hại vật chất do hỏa hoạn thì hồ sơ cần có:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế.

– Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do doanh nghiệp nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp lập.

– Văn bản xác nhận của một trong các cơ quan: công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp về việc doanh nghiệp nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có).

Về thời hạn giải quyết được quy định như sau:

-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định).

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị gia hạn của doanh nghiệp nộp thuế, cơ quan thuế phải thông báo không chấp thuận hoặc ban hành quyết định gia hạn nộp thuế.

(Tổng hợp)