Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định giám sát doanh thu 10 ngày với 4 trạm thu phí BOT trên QL6, QL1, QL1K. Thời gian thực hiện giám sát sẽ bắt đầu từ ngày 3/11/2017.

Theo đó, các trạm thu phí dịch vụ bị giám sát doanh thu là:

  • Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Km42+730 QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình do Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình quản lý và khai thác;
  • Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Bắc Bình Định Km1148+1300 QL1 do Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định VN quản lý và khai thác;
  • 2 Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm T1 tại Km5+775/QL1K và Trạm T2 tại Km9+600 QL1K tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH BOT QL1K quản lý và khai thác.

Thời gian thực hiện giám sát công tác thu giá và doanh thu thu phí đối với 4 trạm cụ thể:

  • Trạm Km42+730 QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình từ ngày 10/11 – 20/11.
  • Trạm thu giá dịch Bắc Bình Định từ ngày 3/11 – 13/11.
  • Hai trạm T1 và Trạm T2  trên QL1K từ ngày 1/11 – 11/11/2017.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện kiểm tra, giám sát doanh thu của nhiều trạm thu phí như trạm Tân Phú (QL20), trạm cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì), trạm Pháp Vân – Cầu Giẽ, các trạm trên QL5 và QL18, trạm Tân Đệ (QL10), trạm Tào Xuyên (QL1), trạm Đông Hà (QL1), trạm Hòa Cầm – Hòa Phước (QL1), trạm cầu Đồng Nai (QL1)…

Qua kiểm tra, đã phát hiện số chênh lớn về doanh thu ở một số trạm thu phí lên tới gần trăm triệu một ngày trong thời gian trước và trong thanh, kiểm tra.

Thanh Thanh

Từ Khóa: