Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cán bộ, viên chức nhà nước.

4 chức danh có xe đưa đón trọn đời

Theo quy định của nghị định này, có 4 chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, theo báo Vietnamnet.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô làm cơ sở giao, mua sắm và khoán kinh phí sử dụng xe công. (Ảnh: Đ.Tuấn)

Bí thư Thành ủy TP. HCM, TP Hà Nội và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên cũng được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác.

Về trang bị chủng, loại xe, căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh này theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đối với các chức danh thấp hơn chỉ được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng.

Theo báo VTC News, so với dự thảo lần đầu được công bố từ năm 2017, nghị định 04/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô vừa được ban hành đã bỏ việc khoán xe công với cấp thứ trưởng, chủ tịch tỉnh và cấp tương đương.

Theo đó, cấp chủ tịch tỉnh, thứ trưởng, phó ban Đảng và cấp tương đương, tổng cục trưởng, phó các đoàn thể trung ương, bí thư thường trực Trung ương Đoàn và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên cũng được sử dụng ôtô công đưa đón với giá tối đa 920 triệu đồng/xe.

Các điều kiện thanh lý xe công

Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có. Đồng thời thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo thời hạn quy định.

Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng, căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có.

Liên quan điều kiện thanh lý xe công, Nghị định quy định: Xe công được thanh lý khi quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định.

Hoặc xe công đã sử dụng trên 200 nghìn km đối với ô tô của cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn miền núi, hải đảo…; đã sử dụng 250 nghìn km đối với đơn vị đóng tại địa bàn còn lại.

Ngoài ra, nếu xe chưa quá thời hạn sử dụng, chưa quá số km đã đi, nhưng hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá) thì cũng được bán thanh lý.

Nghị định có hiệu lực từ 25/2/2019.

Thanh Thanh (tổng hợp)