Trong kỳ thi tuyển cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 4 bài thi sửa điểm, làm thay đổi kết quả tuyển dụng.

Ngày 12/10, báo Zing đưa tin, thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức… của Bộ Kế hoạch Đầu tư giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 2/2019.

Tại thời điểm thanh tra, còn 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng được Bộ KH&ĐT giao; 2 đơn vị có 4 lao động hợp đồng 68 được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương, 4 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng 68 không đúng loại công việc.

Tại Văn phòng Bộ KH&ĐT còn 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm (ảnh: Infonet).

Báo VnExpress cho biết, trong tuyển dụng công chức, viên chức, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức kỳ thi tuyển công chức, tuyển dụng được 332 người và một kỳ xét tuyển công chức đối với những người làm việc lâu dài ở miền núi, hải đảo, tuyển dụng được 36 người.

Ngoài ra, 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, tuyển dụng được 64 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện, một số kỳ thi được tổ chức sai quy định về thời gian nhận hồ sơ, việc thành lập hội đồng tuyển dụng và đáp án câu hỏi thi, việc chấm thi, tổng hợp điểm… Trong đó, 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Trong 4 trường hợp này, 1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018, 3 trường hợp thôi việc tháng 7 vừa qua.

Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục Thống kê nói với Vietnamnet về việc 4 bài thi vào Bộ Kế hoạch Đầu tư bị sửa điểm mà Thanh tra Nội vụ vừa kết luận “họ đã xin thôi việc và Bộ KH&ĐT đã quyết định cho thôi việc rồi”.