Theo luật Cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013, để được nhập hộ khẩu vào nhà họ hàng, người thành niên cần chuẩn bị 3 loại giấy tờ gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; Giấy chuyển hộ khẩu; Giấy tờ và tài liệu chứng minh quan hệ với chủ hộ, sổ hộ khẩu của chủ hộ.

Tôi đã ở nhà bác ruột của mình được 4 năm. Sắp tới để thuận tiện hơn cho công việc tôi muốn nhập hộ khẩu vào nhà bác ruột thì có được không và tôi cần làm những thủ tục gì? (Độc giả Hoàng Dũng, Hà Nội).

Trả lời:

Theo khoản 2 điều 1 Luật Cư trú sửa đổi bổ sung năm 2013 sửa đổi, bổ sung điều 20 Luật Cư trú 2006, những trường hợp được nhập hộ khẩu như sau:

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.

Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột.

Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột.

Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

Như vậy, với trường hợp của bạn có đủ điều kiện để nhập khẩu vào nhà bác ruột. Để làm thủ tục nhập hộ khẩu, bạn nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan công an quận (nơi người chú đăng ký hộ khẩu thường trú) bao gồm:

  1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
  2. Giấy chuyển hộ khẩu.
  3. Giấy tờ và tài liệu chứng minh quan hệ với chủ hộ, sổ hộ khẩu của chủ hộ.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết yêu cầu nhập hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Trường hợp không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Vũ Loan